Savaşçı
Büyücü
Yaycı

Savaşçı

Saldırıda uzmandırlar,baskındırlar öz-ellikle defans gücüyle her şekle girmek için uygundurlar

Zorluk Seviyesi:★★★☆☆

Meslek Özellikleri:Saldırı

1Savaşçı Özelliği

Fiziksel türde çıkış yapar; defans ve HP’si yüksektir. Aldığı beceri zararını azaltma özelliği vardır, takım arkadaşlarını kritik saldırı beceri etkilerinden korur ve grup içerisinde zarar koruyucusu görevindedir.

2Eğitim Rehberi

Savaşçının en önemli özelliği: Güç ve fiziksel saldırı özelliğine sahiptir; oyunun başlarında bloke özelliği, ilerleyen dönemlerde ise kritik saldırı özelliğinin eğitilmesi gerekir. Bu şekilde daha yararlı olacaktır.

A.Ekipman

Daha güçlü bir saldırı için yeni ekipman üretiminde en iyi takip edilmesi gereken sıralama silah – aksesuarx2 – kıyafet –kask – kolye – yüzük şeklindedir. (Ekipman kutsama sıralaması da aynı şekildedir)

Değerli Taş mozaik önceliği saldırı, ikinci olarak defans ve sihirli defans sonrasında ise HPve en son olarakta bloke ya da kritik saldırı türündeki değerli taş olmalıdır.

Ekipman arıtmada öncelikli olarak saldırı, güç, zırh ve kalan kısımda ise defans, sihirli defans, HP, kritik saldırı ya da bloke özelliklerinden biri seçilebilir. Kişisel tercihe bağlı olarak arıtmada hangi özellik göründü ise, o özellik değeri bırakılabilir.

B.Beceri

Farklı savaş sahneleri için farklı beceri eşleştirmeleri gerekir. İkinci beceri sayfası açılarakduruma göre değiştirilip kullanılması önerilir.

PVE Saldırı Becerisi (Dünya BOSS, Deneme gibi.): Düz Vuruş – Kasırga – İndir – Gölge Vuruş (geliştirdikten sonra Ölümcül Vuruş ile değiştirin) – Kalkan;

PVE Defans Becerisi: Düz Vuruş – Tam Güç - MAX. Tanrının Çağrısı (Küçük canavar öldürmede Kasırga ile değiştirin) – Kalkan - Mars Kalkanı;

PVE Saldırı Becerisi: Düz Vuruş - Tam Güç - MAX. Tanrının Çağrısı - MAX. Devamlı Tanrının Çağrısı – Kalkan;

GVG Beceri Kollokasyonu (Çapraz Birlik Savaşı, Titan, Grup Sahne gibi.): Düz Vuruş – Kasırga- MAX.Kılıç Fırtınası - Ölümcül Darbe - Tanrı İradesi.

C.Peri

Savaşçı için en uygun periler ateş ve karanlık sistemi perileridir. Ateş perisi karakterin savaşta çıkışını artırır; karanlık perisi saldırı ve savunması güçlüdür, çok yönlü bir peridir.

D.Koruma

Savaşçı için Kutsal Kahin HP yardımı sağlar; ya da Rüzgar Bekçisi kullanılarak çıkış artışı sağlanabilir.

3PK Özelliği

Legend Online’nın sonraki süreçlerinde bir çeşit direnç sistemi olan “Savaş Koruması” eklenmiştir. PK öncesinde, öncelikli olarak rakibin kullandığı peri özelliğine bağlı olarak direnç kristal özelliği ayarlanmalıdır. Şuan oyunda mevcut olan çift sistemli hüzün perisi oldukça güçlüdür. Öncelikli olarak aydınlık direnci ve karanlık direnci takılması tavsiye edilir, sonrasında ise serverda bulunan diğer oyuncuların çoğunlukta kullandığı peri ve koruma özelliğine göre direnç kristali seçilmelidir. Örneğin ışık ve rüzgar direnci gibi.

Mümkün olduğunca büyük sembol geliştirilmelidir, PK süresinde kullanımı oldukça iyidir. Savaşa girildiği anda hemen Kaos Sembolü kullanılmalıdır, böylece düşmanın saldırısı yön değiştirebilir. Dönüşümden sonra ise ölüm sembolü ile düşman becerisi kullanılamaz hale getirilebilir. Eğer max seviyeye ulaşmış büyük sembolünüz yoksa yerine HP sembolü kullanılarak HP’nizi artırabilirsiniz.

PK sırasında karakterin karanlık perisi; korumanın ise ışık ya da ateş perisi kullanarak çıkış özelliğini arttırmasıdır.

Büyücü

Sihirli Saldırıda uzmandırlar,muhteşem sihirli becerileriyle ortaya mükemmel saldırılar çıkarır ve tedavi becerisi vardır

Zorluk Seviyesi:★★★★

Meslek Özellikleri:Sihirli Saldırı

1Büyücü Özelliği

İyi bir sihirli türde zarar oluşturur, mükemmel sihirli saldırı becerileri bulunur. Saldırı yeteneği geniş kapsamlıdır, güçlü DPS ve HP yeteneğine sahiptir; tedavi edici özelliğine sahiptir.

2Eğitim Rehberi

Büyücünün eğitilmesi gereken en önemli özelliği: zeka ve sihirli saldırıdır, takibinde ise defans özelliği geliştirilmelidir.

A.Ekipman

Daha güçlü bir saldırı için yeni ekipman üretiminde en iyi takip edilmesi gereken sıralama silah – aksesuarx2 – kıyafet –kask – kolye – yüzük şeklindedir. (Ekipman kutsama sıralaması da aynı şekildedir)

Değerli Taş mozaik önceliği sihirli saldırı, ikinci olarak defans ve sonrasında ise HP taşı devametmelidir. En son olarakta kritik saldırı türünde değerli taş mozaiklenebilir. Büyücünün defans yeteneği zayıftır, oyundaki 3 meslekten 2’si fiziksel türde saldırı yapar. Bu yüzden özellikle defans yeteneğinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Ekipman arıtmada öncelikli olarak sihirli saldırı, zeka, zırh seçilmelidir, sonrasında ise defans, HP ve kritik saldırı özelliklerinden biri seçilebilir. Kişisel tercihe bağlı olarak arıtmada, bu özelliklerden hangi özellik göründü ise, o özellik değeri bırakılabilir.

B.Beceri

Öncelikli olarak pasif becerilerin geliştirimesi önerilir, bu şekilde daha çok nefret, saldırı, HP ve tedavi kazanılır. Büyücünün beceri kollokasyonunda öenmli olan çıkış özellikli becerilerdir ve 2 çeşitte yardımcı beceri takılmalıdır.

Saldırı Türü Becerileri: Şimşek – Alev - Buz Okçusu - Mükemmel Saldırı – MAX.Öfke Fırtınası

Yardımcı Beceriler: Şimşek – Alev - Parlak Sabah - Mükemmel Saldırı - Aydınlık Bereketi.

C.Peri

Büyücü için uygun olan periler ışık ve karanlık sistemi perileridir. Işık perisi çıkış için uygundur, karanlık perisi ise saldırı ve savunması güçlü çok yönlü bir peridir.

D.Koruma

Büyücü için Kutsal Kahin HP yardımı sağlar; ya da Rüzgar Bekçisi kullanılarak çıkış artışı sağlanabilir.

3PK Özelliği

Legend Online’nın sonraki süreçlerinde bir çeşit direnç sistemi olan “Savaş Koruması” eklenmiştir. PK öncesinde, öncelikli olarak rakibin kullandığı peri özelliğine bağlı olarak direnç kristal özelliği ayarlanmalıdır. Şuan oyunda mevcut olan çift sistemli hüzün perisi oldukça güçlüdür. Öncelikli olarak aydınlık direnci ve karanlık direnci takılması tavsiye edilir, sonrasında ise serverda bulunan diğer oyuncuların çoğunlukta kullandığı peri ve koruma özelliğine göre direnç kristali seçilmelidir. Örneğin ışık ve rüzgar direnci gibi.

Mümkün olduğunca büyük sembol geliştirilmelidir, PK süresinde kullanımı oldukça iyidir. Savaşa girildiği anda hemen Kaos Sembolü kullanılmalıdır, böylece düşmanın saldırısı yön değiştirebilir. Dönüşümden sonra ise ölüm sembolü ile düşman becerisi kullanılamaz hale getirilebilir. Eğer max seviyeye ulaşmış büyük sembolünüz yoksa yerine defans sembolü kullanılarak zararı azaltabilirsiniz.

PK sırasında karakterin karanlık perisi; korumanın ise ışık ya da ateş perisi kullanarak çıkış özelliğini arttırmasıdır.

Yaycı

Saldırıda uzmandırlar,mükemmel beceri ve gücüyle zayıf düşmanları kontrol eder

Zorluk Seviyesi:★★☆☆☆

Meslek Özellikleri:Saldırı

1Yaycı Özelliği

Fiziksel saldırıda iyidir, göz kamaştırıcı becerileri vardır, mükemmel bir kritik saldırı yeteneğine sahiptir, uzak menzilli hedeflere karşı keskin bir nişancıdır, güçlü bir kontrol yeteneği vardır ve düşmanı zayıflatır.

2Eğitim Rehberi

Yaycının en iyi özelliği; güç ve fiziksel saldırıya sahiptir, ayrıca kritik saldırı özelliği de vardır

A.Ekipman

Daha güçlü bir saldırı için yeni ekipman üretiminde en iyi takip edilmesi gereken sıralama silah - aksesuarx2 – kıyafet – kask - kolye ve yüzük şeklindedir. (Ekipman kutsama sıralaması da aynı şekildedir)

Değerli Taş mozaik önceliği saldırı, ikinci olarak defans, sonrasında HP ve en son kritik saldırı olarak devam eder. Yaycı, doğuştan gelen bir avantaja sahiptir bu yüzden sihirli defans taşı donatılmasa da olur.

Ekipman arıtmada öncelikli olarak saldırı, güç, zırh ve kalan kısımda ise defans, HP ve kritik saldırı özelliğinden biri seçilebilir. Kişisel tercihe bağlı olarak arıtmada hangi özellik göründü ise, o özellik değeri bırakılabilir.

B.Beceri

Öncelikli olarak pasif becerilerin geliştirimesi önerilir, bu şekilde daha çok nefret, saldırı, HP, kritik saldırı kazanılır. Aşağıda genel olarak farklı sistemlerde en uygun aktif beceri eşleştirmeleri verilmiştir:

PVP Beceri Kollokasyonu (Örneğin; Savaş Alanı, KS gibi.): Saldırgan Ok – Dehşet Saldırı -Devamlı Atlayış – Büyük Kanama Ateşi – Patlayıcı Darbesi;

PVE Saldırı Becerisi (Dünya BOSS, Deneme gibi.): Saldırgan Ok - Devamlı Atlayış – Zırh Delicisi – Büyük Kanama Ateşi – Max.Ölümcül İsabet; Boss saldırı anında ise Parçalama Saldırısı ve Cehennem Buzu eklenmelidir.

GVG Beceri Kollokasyonu (Çapraz Birlik Savaşı, Titan, Grup Sahne gibi.): Saldırgan Ok – Hile Okları – Dehşet Saldırı – Büyük Kanama Ateşi – Patlayıcı Darbesi.

C.Peri

Yaycı için uygun olan periler ateş, ışık ve karanlık sistemi perileridir. Ateş perisi büyücüyekarşı, ışık perisi ise savaşçıya karşı dirençlidir, karanlık perisi ise saldırı ve savunması güçlü çok yönlü bir peridir.

D.Koruma

Yaycı için Kutsal Kahin HP yardımı sağlar; ya da Rüzgar Bekçisi kullanılarak çıkış artışı sağlanabilir.

3PK Özelliği

Legend Online’nın sonraki süreçlerinde bir çeşit direnç sistemi olan “Savaş Koruması” eklenmiştir. PK öncesinde, öncelikli olarak rakibin kullandığı peri özelliğine bağlı olarak direnç kristal özelliği ayarlanmalıdır. Şuan oyunda mevcut olan çift sistemli hüzün perisi oldukça güçlüdür. Öncelikli olarak aydınlık direnci ve karanlık direnci takılması tavsiye edilir, sonrasında ise serverda bulunan diğer oyuncuların çoğunlukta kullandığı peri ve koruma özelliğine göre direnç kristali seçilmelidir. Örneğin ışık ve rüzgar direnci gibi.

Mümkün olduğunca büyük sembol geliştirilmelidir, PK süresinde kullanımı oldukça iyidir. Savaşa girildiği anda hemen Kaos Sembolü kullanılmalıdır, böylece düşmanın saldırısı yön değiştirebilir. Dönüşümden sonra ise ölüm sembolü ile düşman becerisi kullanılamaz hale getirilebilir. Eğer max seviyeye ulaşmış büyük sembolünüz yoksa yerine defans sembolü kullanılarak zararı azaltabilirsiniz.

PK sırasında karakterin karanlık perisi; korumanın ise ışık ya da ateş perisi kullanarak çıkış özelliğini arttırmasıdır.